Chwilio uwch
 

'Gwalch Cywyddau Gwŷr'

YSGRIFAU AR GUTO’R GLYN A CHYMRU’R BYMTHEGFED GANRIF

Golygwyd gan: Dylan Foster Evans, Barry J. Lewis, Ann Parry Owen

Essay ThumbnailCasgliad o ysgrifau wedi eu hysbrydoli gan ‘Guto’r Glyn.net’, y golygiad electronig newydd o farddoniaeth Guto’r Glyn (fl. c.1435–90), a ystyrir gan lawer fel bardd Cymraeg pwysicaf y bymthegfed ganrif. Gwahoddwyd arbenigwyr ym maes hanes a diwylliant Cymru yn yr Oesoedd Canol diweddar i gyfrannu penodau yn eu dewis iaith, ac ymhlith y pynciau a drafodir mae trosglwyddiad y cerddi yn y llawysgrifau, hanes, gwleidyddiaeth, crefydd, diwylliant materol yr uchelwyr, cerddoriaeth, daearyddiaeth a rhyfela.

tt. xiv + 495 Rhagfyr 2013 clawr caled ISBN 978-1-907029-10-3

Pris: £25

I brynu'r casgliad o draethodau, cliciwch os gwelwch yn dda ar y ddolen isod i lawrlwytho ffurflen archebu PDF. Cwblhewch y ffurflen a'i dychwelyd gyda siec am y swm cywir i'r cyfeiriad a nodir ar y ffurflen.
Ffurflen Archebu


Cynnwys

 1. Trosglwyddiad Cerddi Guto'r Glyn,
  Dafydd Johnston
 2. Guto'r Glyn and the Wars of the Roses,
  Helen Fulton
 3. 'Mwy o Gymro na Iorciad',
  Rhidian Griffiths
 4. William Herbert of Raglan (d. 1469): Family History and Personal Identity,
  Dylan Foster Evans
 5. 'He took me to the duke of York': Henry Griffith, a 'Man of War',
  Adam Chapman
 6. The Poet as Social Observer: Guto'r Glyn in West Wales,
  Ralph A. Griffiths
 7. Bardd yn y Tirlun: Cymru a'i Rhanbarthau drwy Lygaid Guto'r Glyn,
  Barry J. Lewis
 8. Musical Imagery in the Poetry of Guto'r Glyn (fl. c.1435-90),
  Sally Harper
 9. 'Food and wine for all the world': Food and Drink in Fifteenth-Century Poetry,
  Alaw Mai Edwards
 10. 'Arms of stone upon my grave': Weapons in the Poetry of Guto'r Glyn,
  Jenny Day
 11. 'Llawer dyn... / Â chywydd a iachawyd': Guto'r Glyn yr Iachawr,
  Bleddyn Owen Huws
 12. The Cistercians and the Bards - Praise and Patronage in Fifteenth-Century Wales,
  Karen Stöber
 13. Late Medieval Christianity, Saints' Cults and Popular Devotional Trends: Guto'r Glyn and Fifteenth-Century Religious Culture in Britain and Europe,
  Katharine K. Olson
 14. 'Gorau merch, gorau marchawg': Gendered Ideals in the Poetry of Guto'r Glyn,
  Krista Kapphahn
 15. Creating the Architecture of Happiness in Late Medieval Wales,
  Richard Suggett
 16. 'Llif Noe yw'r llefain a wnawn': Genre ac Afonydd ym Marddoniaeth Guto'r Glyn,
  Eurig Salisbury a Hywel M. Griffiths
 17. Adeiladu Hudoliaeth: Dehongli Barddoniaeth Guto'r Glyn,
  Dylan Foster Evans