databas cerddi guto'r glyn

Anifeiliaid

An illustration of sheep in Peniarth MS 28, a Latin text of the Laws of Hywel Dda, in a section which treat animals an their legal value (Digital Mirror).
Sheep in Peniarth MS 28
Click for a larger image

Roedd sawl rheswm dros ffermio anifeiliaid yn y cyfnod hwn. Un o’r rhesymau pwysicaf dros gadw anifeiliaid oedd ar gyfer darparu bwyd, megis cig, cynnyrch llaeth, wyau, ac ati.

Roedd gwlân a lledr hefyd yn gynnyrch pwysig, a chedwid rhai anifeiliaid i weithio’r tir, megis ychen i dynnu’r aradr (gw. offer ffermio), neu feirch i’w marchogaeth. Gwerthid anifeiliaid mewn marchnadoedd ac roedd rhaid porthmona’r anifeiliaid i gyrraedd y marchnadoedd hynny, boed hynny’n bell neu’n agos, fel a wnaeth Guto'r Glyn yn ôl cerdd 44.
Dyluniwyd y wefan gan Martin Crampin a'i datblygu y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf. ac Alexander Roberts, Prifysgol Abertawe    

Administration