databas cerddi guto'r glyn

Tecstiliau


Boed yn rhai cain o dramor neu’n rhai lleol, roedd tecstiliau’n amlhau yn gyflym yng nghyfnod Guto. Roedd y diwydiant gwlân brodorol yn cynyddu’n gyflym, ond roedd modd prynu tecstiliau cain fel sidan, melfed, damasg a du o lir hefyd mewn marchnadoedd yng Nghymru. At hynny, addurnid llawer o wisgoedd y cyfnod â ffwr a brodwaith i ddangos statws yr uchelwyr.
Dyluniwyd y wefan gan Martin Crampin a'i datblygu y wefan gan Technoleg Taliesin Cyf. ac Alexander Roberts, Prifysgol Abertawe    

Administration