Chwilio uwch
 
68a – Dychan i geilliau Guto’r Glyn gan Ddafydd ab Edmwnd
Golygwyd gan R. Iestyn Daniel


1Y dyn a sigwyd ei au
2A’i gylla ’nghwd ei geilliau,
3Ar d’osgedd oer yw disgwyl,
4Ystum hoc, oes dim o hwyl?
5Beiau swrn, be’ sy arnad,
6Bwmpa hers heb imp o’i had,
7Ai cornwyd fal maen carnedd,
8Ai briw baich obry heb wedd,
9Ai twddf sy yt, ai oddfyn,
10Ai torrog lost, Guto’r Glyn?
11Un fal gast yn foliog yw
12O dorogrwydd a drygryw,
13Gloes galed o’r glas goludd,
14Gwain caill, ni chair gŵn a’i cudd.
15Dyrchaf llwythau yn ieuanc
16Dan y groth (onid yw’n granc?)
17Y maen, heb na llun na modd,
18Ym mowntens a’th amhwyntiodd.
19Toriad ar un o’r tri draw
20Tew anesgor tan ysgaw
21Yw bwrn, yn arffed o bydd,
22A chwd fal dôr wichiedydd.
23Er ennill gynt yr einion,
24Am y fors yt mwy fu’r sôn.
25Gellaist ddwyn camp a’i golli:
26Gwell y dug dy geilliau di.
27Blin yw bors, heb luniaw budd,
28Blwch eli blew a choludd;
29Torcyn hoel Ierwerth Teircaill,
30Tancwd pŵl fal tincwd paill;
31Pil blew ynghylch pêl o blwm,
32Parsel o bwndrel bondrwm;
33Paban ar lun cod pibydd,
34Pêl fawr wrth fôn pawl a fydd;
35Paladr a gyrdd, plaid ry gas,
36Pwn dy dor, pandy diras;
37Pwys o wêr, peisiau eirin,
38Piser dŵr yn pwyso’r din;
39Poten gôr, putain gerrynt,
40Powtner gafl puteiniwr gynt;
41Posiar yn gnapiau ysig,
42Pwys gŵydd wedi pasio o gig;
43Hir gorwgl, hwyr a garer,
44Hwyad a’i ffwrch hyd ei ffêr;
45Hergod ni ad ei hargoel
46Hur ar ei march, herwr moel;
47Hadlestr wrth fôn rhyw hudlath,
48Hwyr i ferch hurio ei fath;
49Cnepyn wrth dy gŷn a gad,
50Cnwp gŵyr fal cnap agoriad;
51Caliwr hen a’i celai’r rhawg,
52Cod eirin, was cedorawg;
53Codaid o hen drec hudol,
54Cwd yn y ffwrch, ceudin ffôl;
55Cwman gwrach cymin â gren,
56Caul aruthr wrth fôn cloren;
57Crug tin crwgwt ei annel,
58Crwn ei bais fal croen y bêl;
59Ysgrapan, llesg yw’r hepil,
60Ystên hers, oes dyn o’i hil?
61Dygn yw pwn dy gŷn pennoeth,
62Dwy gaill yn un dagell noeth;
63Dwy bellen planbren y plu,
64Deio ŵydd yn dywyddu;
65Dywydd o geilliau duon,
66Dyn â’r bêl dan yr iau bôn;
67Maneg i ladd mawn a glo,
68Mail sebon moel ei siobo;
69Moeledd fal orddwyn melin,
70Mail ar dwll ymylau’r din;
71Maen pwys o’r man y pisir,
72Meipen had mab hŵen hir;
73Un chwydd o wenwyn a chur,
74A chwysigen ych segur.

75Y ddwygaill heb feddygon
76A diwedd haint a dawdd hon.
77Uchenaid yt, achwyn dig,
78A siom oedd eisiau meddig.
79Aed dy waelod hyd diliw
80Waethwaeth byth a’th wayw a’th biw,
81A’th bwrs yn rhydrwm i’th big,
82A’th adar yn fethedig,
83A’th lefain a’th wylofedd,
84Ac o’th fors gwae’r wraig a’th fedd!

1Y dyn yr ysigwyd ei iau
2a’i fol yng nghwd ei geilliau,
3annifyr yw edrych ar dy lun,
4siâp bilwg, a oes dim iechyd gennyt?
5Diffygion lu, beth sy’n bod arnat,
6afal tin heb flaguryn o’i had,
7ai cornwyd fel maen carnedd,
8ai briw beichus isod heb harddwch,
9ai tyfiant sydd gennyt, ai lwmpyn,
10ai pidyn chwyddedig, Guto’r Glyn?
11Un boliog fel gast ydyw
12oherwydd ymchwydd a drwgarfer,
13clwyf caled o’r glas goluddyn,
14gwain caill, ni cheir gŵn a all ei guddio.
15Mae codi llwythau maen yn ddyn ifanc
16dan y dor (onid yw ef fel cranc?),
17heb na ffurf na siâp,
18wedi dy wanychu drwy chwyddiad.
19Canlyniad tor llengig i un o’r tri
20organ tew na ellir eu gwella draw dan ysgaw
21yw baich, os yw yn y gôl,
22a cheillgwd fel drws yn gwichian.
23Er i ti ennill yr einion gynt,
24mwy fu’r sôn am dy dor llengig.
25Medraist fynd â champ a’i cholli:
26gwell yr aeth dy geilliau di â hi.
27Blin yw tor llengig, heb ddwyn lles,
28blwch ennaint llawn blew a choludd;
29torrwr cŷn cal Iorwerth Teircaill,
30ceillgwd pŵl fel cwdyn o weddillion paill;
31croen blewog ynghylch pêl o blwm,
32telpyn ar glorian â’i naill ben yn isaf;
33teth ar lun cwdyn pibydd,
34pêl fawr wrth waelod polyn ydyw;
35gwaywffon a gyrdd, mintai ffiaidd,
36baich dy fol, pandy diffaith,
37pwys o wêr, cotiau ceilliau,
38ystên dŵr yn pwyso ar y din;
39crawn cest, rhawd putain,
40pwrs gafl hwrgi gynt;
41sofliar yn glapiau ysig,
42pwysau cig gŵydd wedi marw;
43cwrwgl hir, siawns y’i cerir,
44hwyaden a’i ffwrch hyd ei ffêr;
45horwth na chaniatâ ei ernes
46logi march iddo, gwylliad moel;
47llestr hadau wrth fôn rhyw hudlath,
48siawns y defnyddia merch y fath beth;
49ymddangosodd cnepyn wrth dy gŷn,
50darn cŵyr fel boglyn agoriad;
51byddai hen gnuchiwr yn ei gelu am yn hir,
52cwdyn ceilliau, gwas trwchus ei gedor;
53llond bag o hen offer dewin,
54cwdyn yn y ffwrch, tin wag un ffôl;
55ffolen gwrach gymaint â thwb,
56cylla anferth wrth fôn cynffon;
57bryncyn tin cam ei blygiad,
58crwn ei orchudd fel croen pêl;
59ysgrepan, llesg yw’r epil,
60ystên pen-ôl, a oes disgynnydd o’i hil?
61Tostlym yw baich dy gŷn noeth ei flaen,
62dwy gaill yn un dagell noeth;
63dwy belen y planbren pluog,
64gŵydd Deio yn chwyddo gan laeth;
65ymchwydd ceilliau duon,
66dyn â’r bêl dan y wedd waelod;
67maneg i dorri mawn a glo,
68powlen sebon foel ei hysgeintell;
69moeled fel gordd melin,
70powlen ar dwll ymylon y pen-ôl;
71maen pwysau o’r fan lle pisir,
72had meipen mab tal tylluan;
73un chwydd o wenwyn a chur,
74a phledren ych segur.

75Heb feddygon a diwedd haint,
76bydd hon yn toddi’r ddwy gaill.
77Achos ochenaid iti, cwyn chwerw,
78a siom oedd diffyg meddyg.
79Eled dy din tan y dilyw
80yn waethwaeth byth a’th wayw i’th gadair,
81a’th bwrs yn rhy drwm a’th big,
82a’th adar yn fethiannus,
83a’th lefain a’th gwynfan,
84ac oherwydd dy dor llengig gwae’r wraig a’th gaiff!

68a – Satire on Guto’r Glyn’s testicles by Dafydd ab Edmwnd

1The man whose liver has been sprained
2and his belly in the pouch of his testicles,
3it is unlovely to look at your form,
4shape of a billhook, have you any health?
5Swarm of defects, what’s wrong with you,
6bum’s apple without a shoot from its seed,
7is it a boil like the stone of a mound,
8or a burdensome wound below without beauty,
9is it a growth you have, or a lump,
10or a swollen penis, Guto’r Glyn?
11He is big-bellied like a bitch
12because of the swelling and bad habits,
13a hard wound from the small gut,
14sheath of a testicle, there’s no gown that can hide it.
15Lifting loads of stone when young
16beneath the abdomen (isn’t he like a crab?)
17without shape or form,
18has debilitated you through swelling.
19The result of the rupture of one of the three
20thick incurable organs yonder under elder trees
21is a burden, if it is in the crotch,
22and a scrotum like a door creaking.
23Although you won the anvil previously,
24there’s been more talk about your rupture.
25You could excel in a feat and lose it:
26your testicles excelled more.
27A rupture is troublesome, bringing no benefit,
28ointment box of pubes and gut;
29chisel-breaker of the tool of Iorwerth Teircaill,
30blunt scrotum like a bag with remains of flour;
31hairy skin around a ball of lead,
32a lump on scales with one end weighed down;
33a pap in the form of a piper’s bag,
34it’s a large ball at the base of a pole;
35a spear and hammers, horrible horde,
36your belly’s burden, vile fulling-mill,
37a pound of wax, coverings of balls,
38pitcher of water pressing on the backside;
39belly’s gore, whore’s course,
40crotch’s purse of a former whoremonger;
41a quail’s bruised knobs,
42a dead goose’s weight of meat;
43a long coracle, unlikely to be loved,
44a duck with its haunch reaching to its ankles;
45a whopper whose symptom does not allow
46its horse to be hired, bald outlaw;
47a seed box at the base of some wand,
48a girl is unlikely to use such a thing;
49a lump has appeared by your chisel,
50a knob of wax like the boss of a key;
51an old shagger would conceal it for long,
52testicles’ bag, lad with thick pubes;
53a bagful of a wizard’s old gear,
54a bag in the crotch, a fool’s empty backside;
55a witch’s rump as big as a tub,
56a huge belly at the base of a tail;
57backside’s hillock of crooked angle,
58its coat round like the skin of a ball;
59backpack, the offspring is sluggish,
60bum’s pitcher, does its seed have any descendants?
61Acute is the burden of your bare-headed chisel,
62two testicles forming one bare double chin;
63two balls of the feathered dibble,
64Deio’s goose swelling with milk;
65swelling of black testicles,
66a man with the ball under the base yoke;
67a glove to cut peat and coal,
68soap bowl with a bald sprinkler;
69baldness like a mill hammer,
70a bowl on the hole of the backside’s edges;
71a weight stone from the pissing spot,
72seed turnip of an owl’s tall son;
73one swelling of poison and pang,
74and the bladder of an idle ox.

75Without physicians and the end of the disease,
76this will melt the two testicles.
77The want of a physician caused you a groan,
78bitter complaint, and disappointment.
79May your bottom till the flood
80get ever worse and your spear and your udder,
81and your purse too heavy for your beak,
82and your birds enfeebled,
83and your weeping and wailing,
84and because of your rupture woe to the wife who has you!

Y llawysgrifau
Ceir y cywydd hwn, yn gyflawn neu’n anghyflawn, mewn 43 llawysgrif sy’n dyddio o ail chwarter yr unfed ganrif ar bymtheg hyd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ceir llawer o amrywio yn y testunau, o ran hyd, geiriau a threfn y llinellau, a thebyg mai trosglwyddiad llafar yn bennaf a fu’n gyfrifol am hyn. Mae rhai arwyddion, er hynny, y gall mai o fersiwn ysgrifenedig o’r gerdd y tarddodd y testunau yn y lle cyntaf (gw. 1n, 19n). Gellir gweld saith math o destun (gw. stema), sef BL 14967, X1, X2, Llst 44, Pen 93, X3, BL 14876. O’r rhain mae’n drawiadol cynifer ohonynt sy’n tarddu o X3. Yn X2 mae BL 14886 yn tarddu o un o lawysgrifau Llywelyn Siôn ond yn cynnwys darlleniadau o ffynhonnell arall hefyd. Cwpled yn unig sydd yn Pen 221 ac nid oes modd gwybod i ba deulu y perthyn. Mae testun BL 14876 yn anarferol, oherwydd, er ei fod yn cynrychioli ffurf annibynnol ddilys ar y gerdd, eto ni wyddys am gynsail gynharach na’r ddeunawfed ganrif y gellir ei darddu ohoni.

Ceir y testunau hwyaf yn BL 14967, X1, X2, Llst 44, Pen 93, BL 14876, gydag amred o 70 llinell (Pen 93) i 86 llinell (BL 14967), a’r gwahaniaeth amlycaf rhyngddynt yw trefn eu llinellau. Ar y llaw arall, ni chynnwys testunau X3 ond 60 llinell, a’r un yw trefn y llinellau ym mhob achos (ac eithrio yn LlGC 8330B lle ceir y dilyniant 4–7 yn lle 47–8). Pur debyg i’w gilydd ydynt yn eiriol hefyd fel nad hawdd yw pennu union berthynas pob un ohonynt â’i gilydd. BL 14967 yn unig sy’n cynnig testun cyflawn a cheir ynddo amryw o ddarlleniadau da. Ceir mwy o lygredd yn X1 a X2 (yn enwedig) a rhai darlleniadau gwerthfawr yn Llst 44, Pen 93, BL 14876.

Trawysgrifiadau: BL 14967, Llst 44, Pen 93, BL 14876.

stema
Stema

1 a  Dyma ddarlleniad yr holl lawysgrifau ac eithrio X2, BL 14876 lle darllenir y (cf. CMOC2). Mewn cymal perthynol genidol, gellid defnyddio’r geiryn a neu y, gw. GMW 65. Ar un olwg, felly, mae’n syndod na cheir rhagor o enghreifftiau o y yn y testunau. A oes awgrym eu bod yn tarddu o gynsail ysgrifenedig â’r darlleniad a cyn dechrau cael eu trosglwyddo ar lafar (gw. uchod), a darfod cadw a?

14 chair  Gthg. X3 chaid.

16 y groth  Felly Pen 93 a cf. Llst 44 y gror, BL 14876 dy grôth. Gthg. BL 14967, LlGC 3050D, X3, CM 27 groth.

18 ym mowntens  Seiliwyd hwn ar BL 14967, Pen 93 ym howntens, X3 y mowntens (ond Pen 239 Y Mowntains). Ceir yr amrywiadau LlGC 3050D ym hwyntenes, Llst 44 ym mwntens, CM 27 y mowntaens, BL 14966 ym mwyntes, BL 14876 [ ]r mwntens. Ni cheir y ffurf mowntens yn GPC 2498, ond cynigir mai benthyciad yw o’r Saesneg mountens, amrywiad ar mountaunce ‘amount, quantity’, gw. MED. Yn CMOC2, darllenir ym mhowntens a chyfieithu’r enw yn betrus yn ‘potence’, fel pe bai wedi ei fenthyca o’r Saesneg potence ‘power, ability’, gw. MED d.g. Ond, er y byddai’r ystyr yn gweddu i’r cyd-destun, rhaid rhoi cyfrif am yr n yn y Gymraeg sy’n rhagflaenu t ac nas ceir yn y Saesneg.

18 amhwyntiodd  Ceir yr h yn yr holl lawysgrifau (ac ni nodir unrhyw enghreifftiau o amhwyntio hebddi yn GPC2 224), felly atebir yr m yn mowntens gan mh. Nid effeithir ar y gynghanedd er hynny. Tebyg mai dylanwad yr h hon a barodd yr h yn mowntens (hynny yw mhowntens) a geir yn rhai o’r llawysgrifau (gw. y nodyn blaenorol).

19 tri  tir a geir yn yr holl lawysgrifau, ac eithrio BL 14967 lle ceir tair, ond mae ei agosrwydd at y geiriau tew anesgor yn y llinell nesaf yn dwyn i gof yr hyn a elwir mewn traethawd meddygol y tri thew anesgor (‘the three incurable thick [organs]’), a ddiffinnir fel auu, ac aren a challonn, gw. Jones 1958–9: 382, 383. Gall, yn wir, mai ffrwyth meddwl ar hyd yr un llinellau a esgorodd ar tair yn BL 14967, serch i’r sawl a oedd yn gyfrifol ddefnyddio ffurf fenywaidd, nid gwrywaidd, y rhifolyn gan dybio y byddai hynny’n cyfreithloni’r diffyg treiglad i tew. O dderbyn y diwygiad, yr ergyd yw bod tor llengig Guto yn debyg i un o’r tri thew anesgor o ran y ffaith na ellir ei wella. Gellir priodoli’r diffyg treiglad llaes i Tew gan fod draw yn dod rhyngddo a tri neu am fod Tew ar ddechrau’r llinell. Yn sicr, mae’r diwygiad yn gwella synnwyr y cwpled, a gellid yn hawdd fod wedi camysgrifennu tir am tri yng nghynsail y gerdd. Gthg. CMOC2 lle darllenir tir.

20 anesgor  Felly BL 14967, X3, Llst 44 (anosgar), Pen 93, BL 14966, BL 14876. Gallai LlGC 3050D, CM 27 anosgedd roi synnwyr da hefyd ond nid yw’r dystiolaeth o’i blaid mor gryf.

21 Yw bwrn, yn arffed o bydd  Dyma ddarlleniad BL 14967. Gellid hefyd ystyried X1 bwrn yn i arffed i bydd (cf. BL 14876 [ ] bwrn yn d’arffed y bŷdd), er nad yw’r testunau hyn ymysg y goreuon. Yn Pen 93, X3 A bwrn yn arffed o bydd, a Llst 44 baich yni arffed o bydd, nid oes prif ferf.

27 heb luniaw  Darlleniad BL 14967 yw huniaw, a heb wedi ei hepgor; dengys y gynghanedd mai luniaw yw’r ferf gywir, cf. LlGC 834B heb lunio. Ymysg darlleniadau’r llawysgrifau eraill, er hynny, sylwer yn enwedig ar heb liw na LlGC 3050D, CM 27 a Pen 93.

29 hoel  Felly BL 14967, Llst 44, Pen 93, BL 14876, a cf. hael X2 (ond BL 14886 ail). Gthg. fal a geir yn y llawysgrifau eraill (a cf. CMOC2). Haws fuasai i hoel droi’n fal nag fel arall.

30 pŵl  Dyma ddarlleniad y rhan fwyaf o’r llawysgrifau. Diddorol, er hynny, yw X1 poeth.

31–6  Yn BL 14967, mae’r llinellau hyn yn dilyn 46 ond ni cheir y drefn hon yn y llawysgrifau eraill.

31 pil  Felly BL 14967. Ceir piw yn y llawysgrifau eraill ond mae’r gynghanedd o blaid pil. Gwell hefyd yw’r ystyr.

32 parsel o bwndrel  Darlleniad LlGC 834B, BL 14876; gthg. BL 14967 parfil o bwndril, X1 potel nev b(o)wndrel, X2 parfel o bwndrel (Llst 134 bondrel), Llst 44 parfel o bwdrel a Pen 93 parfil o bawndril. Nid yw’r ffurfiau parfil, parfel yn hysbys. Ceir pwrffil, benthyciad o Ffrangeg Lloegr purfil, o bosibl trwy Saesneg Canol, â’r ystyr ‘ymyl (addurnedig) gwisg’, GPC 2944, ond ceir w ac ff yn lle a ac f. Cynigir, felly, fod -f- wedi ei chamddarllen am -s-. Yn CMOC2, darllenir parfil a rhoi iddo’r ystyr ‘apron’. Ar ystyr pwndrel, gw. 32n (esboniadol).

37 peisiau eirin  Dyma ddarlleniad y rhan fwyaf o’r llawysgrifau. Rhoddai pais i eirin X1 hefyd ystyr burion.

40 gafl  Felly BL 14967. Gthg. X1 gafr, X2 gost / gast, LlGC 834B gast, darlleniadau na roddant gystal synnwyr.

44 a’i  Felly Llst 44, LlGC 834B. Ceir oi yn y llawysgrifau eraill ond ni rydd gystal synnwyr.

47 fôn rhyw hudlath  BL 14967 von hudlath, X1, Llst 44 wreiddin hvdlath, X2, X3 von ehydlath, Pen 93 fol rvw hvdlath a BL 14876 fôn i hŷdlath. Ymddengys fod sillaf ar goll o flaen hudlath yng nghynseiliau rhai o’r testunau ac y bu ymgais i’w hadfer trwy ddarllen wreiddin neu ehudlath (ffurf anhysbys). Yn BL 14967, ni lanwyd y bwlch, a rvw Pen 93 yn hytrach nag i BL 14876 sy’n cwblhau’r ystyr orau.

51–2  Yn CMOC2, dodir llinellau’r cwpled yn y drefn wrthwyneb ond yn Pen 93 yn unig y’i ceir felly.

51 celai’r rhawg  BL 14967 gelai r rawc ond dengys y gynghanedd a’r gystrawen mai celai a ddylai fod (ar yr amser amherffaith, cf. BL 14966 coelie /r/ rhawg). Gellid ystyried hefyd Pen 93, BL 14876 kel y Rawc.

52 eirin  Dyma ddarlleniad X1, Pen 93. Amhriodol yw evrraid BL 14967. Diddorol hefyd yw BL 14876 dirŷm, darlleniad a geir yn BL 14886 hefyd ar gyfer arythr (sy’n cyfateb yno i eirin y testun).

54 y  Felly BL 14967, X2. Gellid ystyried hefyd Pen 93, BL 14876 i (hynny yw ‘ei’).

55 gwrach  Felly Pen 93. Gwell yw na BL 14967, BL 14876 gwrraic.

56 aruthr  BL 14967 ir, Pen 93 arvth, BL 14876 aruth; cf. hefyd y darlleniad amrywiol aruthr mewn llaw arall a geir yn BL 14886 ar gyfer hir.

56  Dilynir y llinell hon gan gwpled, kwd gregin yn kadw gwraedd / kwlm yw nid kael ai medd, yn BL 14967 ac yn BL 14876, yn y ffurf Côd gregin yn Cadw gwragedd / Cylain yw nid Câl ai mêdd. Ceir yr un cwpled, drachefn, yn Llst 44 ond yn dilyn llinell 60 ac yn y ffurf kod gregin yn kadw gwragedd / kwlwm oer nid kael ai medd. Mae’n anodd gwybod a oedd hwn yn rhan wreiddiol o’r gerdd ynteu ai enghraifft sydd yma o gwpled crwydr diweddarach.

59 llesg  Dyma ddarlleniad y rhan fwyaf o’r llawysgrifau. Mae BL 14967, BL 14876 lesc, fel pe bai’n mynd gydag ysgrapan.

66 â’r bêl dan yr iau bôn  Felly X1 (ond BL 14966 ar bell dan /r/ av bon), X2, X3; cf. hefyd Pen 93 (dyn)a r bel dan yr iaû bôn ond wedi eu hychwanegu gan law arall. Gwahanol yw darlleniadau’r llawysgrifau eraill: BL 14967 ai val dan iav von, Llst 44 vw ai faich dan i fon, BL 14876 iw ai bêl dan i bôn ond llai effeithiol ydynt ac mae darlleniad BL 14967 yn brin o sillaf.

68 Mail sebon moel ei siobo  Seiliwyd y darlleniad hwn ar BL 14967 Mail sebon moel y siobo a Llst 44 Mal sebon Moel i siobo. Llwgr yw darlleniadau’r llawysgrifau eraill.

68 siobo  Gthg. CMOC2 siabo a gw. GPC 3285 d.g. siobo. Ceir siabo yn rhai o lawysgrifau X3.

77 achwyn  Fe’u hysgrifennir yn ddau air yn rhai o’r llawysgrifau, felly gellid darllen a chwyn hefyd (ond heb nemor wahaniaeth i’r ystyr).

79 waelod  Gellid ystyried aelod hefyd a geir yn X1 a Llst 44.

80 a’th  Dyma ddarlleniad BL 14967. Ceir ith yn y llawysgrifau eraill ond gan fod llinellau 81–4 bob un yn dechrau ag a, gwell, efallai, yw’r cysylltair.

Llyfryddiaeth
Jones, I.B. (1958–9), ‘Hafod 16 (A Mediaeval Welsh Medical Treatise)’, Études viii: 346–93

Dyma’r cyntaf o ddau gywydd dychan a fu mewn ymryson rhwng Dafydd ab Edmwnd a Guto’r Glyn (gw. hefyd cerdd 68). Sail ymosodiad Dafydd yw bod Guto wedi torri ei lengig wrth godi pwysau, gan achosi i’w geilliau chwyddo, ond ni raid credu bod hyn wedi digwydd mewn gwirionedd. Fel y sylwa Dafydd Johnston yn CMOC2 130 gyda golwg ar ateb Guto, 68.39–40 Doe y haeraist, dihiryn, / Dyrfu ’nghwd dan dor fy nghŷn, ‘ymddengys … fod Guto wedi ateb dychan Dafydd y diwrnod canlynol, fel rhan o ddiddanwch rhyw ŵyl, mae’n debyg’, a diau, fel y dadleua Jerry Hunter (1997: 50), mai gwneud Guto yn gyff gwawd yn nhraddodiad y cyff clêr oedd yr achlysur hwnnw; cymharer cefndir cerddi 46, 46a, 46b, 66. Hawdd fuasai gwawdio Guto am ei gampau corfforol gan ei fod yn hynod yn hyn o beth (gw. cerdd 68b).

Syml iawn yw cynnwys ac adeiladwaith y gerdd. Ar ôl cyflwyniad byr (llinellau 1–4), eir ati i ddyfalu anhwylder Guto yn orchestol a diymatal (5–74) nes cloi gan ddarogan gwaeth iddo heb ofal meddygon (75–84). Tebyg mai rhan o’r orchest hefyd yw’r nifer trawiadol isel o gynganeddion sain.

Dyddiad
Ni ellir dyddio’r gerdd yn fanwl. Sonnir am gampau Guto yng ngherdd 68b hefyd, cerdd a gyfansoddwyd efallai yn 1461–9, a gall, felly, mai i’r un cyfnod y perthyn y gerdd hon, hithau. Fodd bynnag, gallai fod yn llawer cynharach ac yn perthyn i’r cyfnod pan oedd Guto yn ei ugeiniau ac ar ei anterth yn gorfforol, sef yn y 1440au. Rhaid cynnig, felly, ddyddiad eang iawn ei rychwant, sef c.1440–69.

Golygiad blaenorol
CMOC2 130–3.

Mesur a chynghanedd
Cywydd, 84 llinell.
Cynghanedd: croes 55% (46 llinell), traws 40% (34 llinell), sain 4% (3 llinell), llusg 1% (1 llinell).

6 bwmpa  Yr unfed ganrif ar bymtheg yw dyddiad yr enghraifft gynharaf yn GPC 354.

16 onid yw’n granc  Cymerir mai Guto a olygir, nid y groth megis yn CMOC2.

19–20 tri … / Tew anesgor  Gw. 19n (testunol).

20 tan ysgaw  Anodd yw gwybod wrth beth i’w cydio na beth yw eu harwyddocâd tu hwnt i ystyron y geiriau unigol. A dorrodd Guto ei lengig dan goed ysgawen? Ynteu a ddylid eu cymryd gydag anesgor gan olygu na all y tri organ tew gael eu gwella gan sudd ysgaw (a ddefnyddid i wella anhwylderau)?

22 gwichiedydd  Nis rhestrir yn GPC 1657.

23–5 Er ennill … yr einion, / … / Gellaist ddwyn camp a’i golli  Cyfeirir at Guto fel mabolgampwr o fri; cf. cerdd 68b.

25 a’i golli  Trinnir camp fel enw gwrywaidd, a hynny, fe ymddengys, er mwyn y gynghanedd. Yn ôl GPC 404, enw benywaidd yn unig ydyw; cf. 45n.

29 torcyn  Nis rhestrir yn GPC 3525. Yn CMOC2 cynigir yn betrus yr ystyr ‘drag-net’, ar sail y cyd-destun yn unig, fe ymddengys. Cynigir mai cyfansoddair afrywiog ydyw yn cynnwys yr elfennau tor a cŷn. Ar cŷn (hynny yw ‘cal’), cf. 49, 61.

29 hoel  Fe’i deellir yn ffigurol yma.

29 Ierwerth Teircaill  Ni welwyd cyfeiriadau eraill at y cymeriad (?chwedlonol) hwn.

32 pwndrel  Nis rhestrir yn GPC 2942. Cynigir mai benthyciad ydyw o’r Saesneg poundrelle a ddiffinnir yn MED fel ‘a kind of scale or balance for weighing’ (o’r Lladin Canol ponderale, pondrellum).

39 poten  1566 yw dyddiad yr enghraifft gynharaf yn GPC 2863.

41 posiar  1547 yw dyddiad yr enghraifft gynharaf yn GPC 2859.

45 ei hargoel  Cyfeirir at hergod yn yr un llinell. Yn ôl GPC 1856, enw gwrywaidd yn unig yw hergod ond fe’i trinnir yma fel enw benywaidd; cf. 25n.

47 hudlath  Sef y gal.

53 codaid  1588 yw dyddiad yr enghraifft gyntaf ohono a restrir yn GPC 527.

59 hepil  Amrywiad ar epil, gw. GPC 1226.

64–5 dywyddu; / Dywydd  Yr unfed ganrif ar bymtheg yw dyddiad yr enghreifftiau cyntaf ohonynt a restrir yn GPC 1154.

64 Deio  Sef, fe ymddengys, Dafydd ab Edmwnd. Annisgwyl yw cyfeiriad y bardd ato’i hun yma ond efallai na olyga fawr mwy na ‘fy ngŵydd’.

72 hŵen  1775 yw dyddiad yr enghraifft gynharaf yn GPC 1928 d.g. hŵan.

76 hon  Sylwer mai goddrych, nid gwrthrych, y frawddeg ydyw. Mae rhyw enw benywaidd fel bors yn ddealledig.

80 gwayw  Sef y gal.

82 adar  Ymddengys mai’r ceilliau a olygir, er nad yw’r tebygrwydd rhynddynt ac adar yn amlwg. Efallai mai’r hyn y mae’r bardd yn meddwl amdano yn bennaf yw adenydd aderyn gan fod y rhain ar bob ochr i’w gorff megis y mae’r ceilliau ar bob ochr i’r gal.

Llyfryddiaeth
Hunter, J. (1997), ‘Cyd-destunoli Ymrysonau’r Cywyddwyr: Cipolwg ar “Yr Ysbaddiad Barddol” ’, Dwned, 3: 33–52

This is the first of two satirical cywyddau exchanged in a contention between Dafydd ab Edmwnd and Guto’r Glyn (see also poem 68). The basis of Dafydd’s attack is that Guto has ruptured himself in lifting a weight, causing his testicles to swell; but it is not necessary to believe that this actually happened. As Dafydd Johnston notes in CMOC2 131 with reference to Guto’s reply, 68.39–40 Doe y haeraist, dihiryn, / Dyrfu ’nghwd dan dor fy nghŷn ‘Yesterday you asserted, you scoundrel, / that my scrotum had been wrenched beneath the belly of my chisel’, ‘It seems … that Guto answered Dafydd’s satire the following day, probably as part of the entertainment during some holiday festivities’, and the occasion was no doubt, as Jerry Hunter (1997: 50) argues, Guto being made a butt of ridicule in the tradition of the cyff clêr (‘butt of minstrels’); compare the background of poems 46, 46a, 46b, 66. It would be easy to mock Guto for his physical feats as he excelled in this respect (see poem 68b).

The poem is very straightforward in content and structure. After a short introduction (lines 1–4), Guto’s plight is made the subject of brilliant and unremitting comparisons (5–74) up to the conclusion where worse is predicted for him without the care of physicians (75–84). The strikingly low incidence of the cynghanedd sain is probably also a facet of the poem’s brilliance.

Date
It isn’t possible to date this poem accurately. Guto’s feats are also mentioned in poem 68b, composed perhaps in 1461–9, and this poem may also belong to the same period. However, it could be much earlier and belong to the time when Guto was in his twenties and physically in his prime, in the 1440s. It is necessary, therefore, to pose a very wide date such as c.1440–69.

The manuscripts
The poem has been preserved, complete or incomplete, in 43 manuscripts dating from the second quarter of the sixteenth century to the nineteenth century. The texts vary a lot in length, words and line sequence, and this is probably due mainly to oral transmission. There are some signs, however, that the texts may have derived from a written version of the poem in the first instance. The texts divide into seven kinds and of these it is striking how many belong to the type represented by such manuscripts as LlGC 834B. The edited text is based on BL 14967, Llst 44, Pen 93 and BL 14876.

stema
Stemma

Previous edition
CMOC2 130–3.

Metre and cynghanedd
Cywydd, 84 lines.
Cynghanedd: croes 55% (46 lines), traws 40% (34 lines), sain 4% (3 lines), llusg 1% (1 line).

6 bwmpa  The sixteenth century is the date of the earliest example listed in GPC 354.

16 onid yw’n granc  It is assumed that Guto is meant, not the croth as in CMOC2.

19–20 tri … / Tew anesgor  In a medical treatise these are defined as auu, ac aren a challonn ‘liver, kidney and heart’, see Jones 1958–9: 382, 383.

20 tan ysgaw  It is difficult to know in what way these words should be linked or what they signify beyond the meaning of the individual words. Did Guto rupture himself beneath an elder tree? Or should they be taken with anesgor in the sense that the three fat organs cannot be cured by the juice of the elder (used to treat ailments)?

22 gwichiedydd  It is not listed in GPC 1657.

23–5 Er ennill … yr einion, / … / Gellaist ddwyn camp a’i golli  Guto’r Glyn is referred to as an athlete of renown; cf. poem 68b.

25 a’i golli  camp is treated as a masculine noun, apparently to facilitate the cynghanedd. According to GPC 404, it is a feminine noun only; cf. 45n.

29 torcyn  It is not listed in GPC 3525. In CMOC2 the meaning ‘drag-net’ is tentatively suggested, solely, it appears, on the basis of the context. It could be an improper compound containing the elements tor and cŷn. On cŷn (i.e., ‘penis’), cf. 49, 61.

29 hoel  Understood figuratively here.

29 Ierwerth Teircaill  This (?legendary) personage is otherwise unknown.

32 pwndrel  It is not listed in GPC 2942. It may be suggested that it is a borrowing from English poundrelle defined in MED as ‘a kind of scale or balance for weighing’ (from Middle Latin ponderale, pondrellum).

39 poten  1566 is the date of the earliest example cited in GPC 2863.

41 posiar  1547 is the date of the earliest example cited in GPC 2859.

45 ei hargoel  Reference is made to hergod in the same line. According to GPC 1856, hergod is a masculine noun only but it is treated here as feminine; cf. 25n.

47 hudlath  Namely the penis.

53 codaid  1588 is the date of the earliest example listed in GPC 527.

59 hepil  A variant of epil, see GPC 1226.

64–5 dywyddu; / Dywydd  The sixteenth century is the date of the first examples of them given in GPC 1154.

64 Deio  Namely, it appears, Dafydd ab Edmwnd. This reference by the poet to himself is unexpected but perhaps means no more than ‘my goose’.

72 hŵen  1775 is the date of the earliest example in GPC 1928 s.v. hŵan.

76 hon  Note that it is the subject, not the object, of the sentence. Some feminine noun such as bors is understood.

80 gwayw  Namely the penis.

82 adar  It appears that the testicles are meant, although the resemblance between them and birds is not obvious. The poet may be thinking mainly of the wings of a bird as these are on both sides of its body in the same way as the testicles are on each side of the penis.

Bibliography
Hunter, J. (1997), ‘Cyd-destunoli Ymrysonau’r Cywyddwyr: Cipolwg ar “Yr Ysbaddiad Barddol” ’, Dwned 3: 33–52
Jones, I.B. (1958–9), ‘Hafod 16 (A Mediaeval Welsh Medical Treatise)’, Études viii: 346–93

Cliciwch ar rif llinell i weld amrywiadau
Image Dialog
Dafydd ab Edmwnd, 1450–97

Dafydd ab Edmwnd, fl. c.1450–97

Top

Dychenir y bardd Dafydd ab Edmwnd mewn tri chywydd a briodolir i Guto (cerddi 66, 67 a 68). Yn y cyntaf dychmygir ei fod yn llwynog a helir gan fintai o feirdd ac yn yr ail fe’i dychenir fel llipryn llwfr. Yn y trydydd cywydd fe ddychenir cal Dafydd am iddo ganu cywydd i Guto (cerdd 68a) lle dychenir maint ei geilliau. At hynny, canodd Dafydd englyn dychan i Guto (cerdd 68b). Cyfeirir at yr anghydfod rhyngddynt gan Lywelyn ap Gutun mewn cywydd dychan i Guto (65.47n). Priodolir 77 o gerddi i Ddafydd yn DE. Cywyddau yw’r rhan fwyaf ohonynt ond ceir awdlau ac englynion hefyd. Cerddi serch yw bron deuparth o’i gywyddau, llawer ohonynt yn brydferth eu disgrifiadau a gorchestol eu crefft, ond ceir hefyd rai cerddi mawl, marwnad, gofyn, crefydd a dychan.

Achres
Seiliwyd yr achres isod ar WG1 ‘Edwin’ 11, ‘Hanmer’ 1, 2, ‘Trahaearn Goch of Llŷn’ 2, DNB Online s.n. Dafydd ab Edmwnd, GMRh 3 ac ar wybodaeth a geir yn llaw John Davies o Riwlas (1652–c.1718) yn LlGC 8497B 66r–7r. Tanlinellir enwau noddwyr Guto.

lineage
Achres Dafydd ab Edmwnd

Gan Enid Roberts yn unig (GMRh 3) y ceir yr wybodaeth am fam Dafydd a’r ffaith ei fod yn gyfyrder i’w athro barddol, Maredudd ap Rhys (nid oedd gan Fadog Llwyd fab o’r enw Dafydd yn ôl achresi Bartrum). Gwelir bod Edmwnd, tad Dafydd, yn gyfyrder i Siôn Hanmer o Halchdyn a’r Llai. Os cywir yr wybodaeth a geir yn LlGC 8497B, roedd Dafydd yn frawd yng nghyfraith i Sieffrai Cyffin o Groesoswallt.

Ei yrfa
Roedd Dafydd yn fardd disglair a phwysig iawn ac yn dirfeddiannwr cefnog. Hanai o blwyf Hanmer ym Maelor Saesneg, ac mae’n debyg hefyd iddo fyw ym Mhwllgwepra yn Llaneurgain, sir y Fflint, sef bro ei fam. Roedd yn berchen ar Yr Owredd, prif aelwyd teulu’r Hanmeriaid, a llawer o diroedd eraill yn Hanmer. Maredudd ap Rhys (gw. GMRh) oedd ei athro barddol a bu Dafydd, yn ei dro, yn athro i ddau fardd disglair arall, sef Gutun Owain a Thudur Aled, a ganodd ill dau farwnadau iddo hefyd. Roedd Dafydd hefyd yn ffigwr tra phwysig yn y traddodiad barddol oherwydd ei ad-drefniant, a arhosodd yn safonol wedyn (er gwaethaf peth gwrthwynebiad), o gyfundrefn y pedwar mesur ar hugain mewn eisteddfod a gynhaliwyd yng Nghaerfyrddin yn 1451 gerbron Gruffudd ap Nicolas, taid Syr Rhys ap Tomas o Abermarlais. Ymhellach arno, gw. DE; ByCy Ar-lein s.n. Dafydd ab Edmwnd; DNB Online s.n. Dafydd ab Edmwnd.


Top
 • AASTAnglesey Antiquarian Society and Field Club Transactions, 1913- ŷŵ
 • ActauActauyr Apostolion yn y Testament Newydd
 • ActsThe Acts of the Apostles in the New Testament
 • APD.Gwenallt Jones (gol.), Yr Areithiau Pros (Caerdydd,1934)
 • Arch CambArchaeologia Cambrensis, 1846
 • ArchifMRCronfa Ddata Enwau Lleoedd: Archif Melville Richards / Archif Melville Richards Place-name Database
 • <http://www.e-gymraeg.co.uk/enwaulleoedd/amr>
 • Arm PIfor Williams (gol.), Armes Prydein o Lyfr Taliesin (Caerdydd, 1955)
 • Arm P2Ifor Williams (ed.), Armes Prydain from the Book of Taliesin, English version by Rachel Bromwich (Dublin, 1972)
 • ASCentM. Paul Bryant-Quinn (gol.), Apocrya Sin Cent (Aberystwyth, 2004)
 • BBwletin y Bwrdd Gwybodau Celtaidd, 1921-93
 • BaLlawysgrif yng nghasgliad Prifysgol Cymru, Bangor
 • Ba(M)Llawysgrif yng nghasgliad Bangor (Mostyn) ym Mhrifysgol Cymru, Bangor
 • BarnwyrLlyfry Barnwyr yn yr Hen Destament
 • BDHenry Lewis (gol.), Brut Dingestow (Caerdydd, 1942)
 • BDeD.Simon Evans, Buchedd Dewi (Caerdydd, 1959)
 • BDGOwen Jones a William Owen (goln.), Barddoniaeth Dafydd ab Gwilym (Llundain, 1789)
 • BeirnJ. Morris Jones, Y Beirniad (1911-20)
 • BettisfieldCasgliad Bettisfield yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / The Bettisfield collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BLLlawysgrifau Ychwanegol yngnghasgliad y Llyfrgell Brydeinig, Llundain / The Additional Manuscripts in the British Library, London
 • BlBGCC Marged Haycock (gol.), Blodeugerdd Barddas o Ganu Crefyddol Cynnar (Llandybe, 1994)
 • Bl BXIV Dafydd Johnston (gol.), Blodeugerdd Barddas o'r Bedwaredd Ganrif arDdeg (Llandybe, 1989)
 • BodLlawysgrif yng nghasgliad Bodewryd, ynLlyfrgell Genedlaethol Cymru, Abersytwyth / A manuscript in the Bodewryd collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BodWLlawysgrif Gymreig yng nghasgliadLlyfrgell Bodley, Rhydychen / A Welsh manuscript in the Bodleian Library, Oxford
 • 1 BrenhinoeddLlyfr Cyntaf y Brenhinoedd yn yr Hen Desatement
 • 2 BrenhinoeddAil Lyfr y Brenhinoedd yn yr Hen Destament
 • BrenSaesThomas Jones (gol.), Brenhinedd y Saesson (Caerdydd, 1971)
 • BritishHOBritish History Online http://www.british-history.ac.uk>
 • BrMIfor Williams (gol.), Breuddwyd Maxen (Bangor,1908)
 • BrM2Brynley F. Roberts (ed.), Breudwyt Maxen Wledic (Dublin, 2005)
 • BrogLlawysgrif yng nghasgliad Brogyntyn, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Brogyntyn collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • BRhMelville Richards (gol.), Breudwyt Ronabwy (Caerdydd, 1948)
 • BTThomasJones (gol.), Brut y Tywysogyon PeniarthMs. 20 (Caerdydd, 1941)
 • BYThomas Jones (gol.), Y Bibyl Ynghymraec (Caerdydd, 1940)
 • ByCyY Bywgraadur Cymreig hyd 1940(Llundain, 1953)
 • ByCy Ar-leinY Bywgraffiadur Ar-lein
 • <http://yba.llgc.org.uk/cy/index.html>
 • CLlawysgrifyn Llyfrgell Ganolog Caerdydd / A manuscript in Cardiff Central Library
 • CAIfor Williams (gol.), Canu Aneirin, (Caerdydd, 1938)
 • CAMBMCatalogueof Additions to the Manuscripts in the British Museum
 • CCJ. Fisher (ed.), The Cefn Coch MSS (Liverpool, 1889)
 • CCRCalendarof the close rolls preserved in the Public Record Office [12721509] (London,1900-63)
 • CDJohn Morris-Jones, Cerdd Dafod (Rhydychen, 1925)
 • CFGMelville Richards, Cystrawen y Frawddeg Gymraeg (ail arg.,Caerdydd, 1970)
 • CLC2Meic Stephens (gol.), Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (ailarg., Caerdydd, 1997)
 • CLlHIfor Williams (gol.), Canu Llywarch Hen (Caerdydd, 1935)
 • CLlLlBrynley F. Roberts (ed.), CyfrancLludd a Llefelys (Dublin, 1975)
 • CMLlawysgrif yng nghasgliad Cwrtmawr, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Cwrtmawrcollection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • CMCSCambridge Medieval Celtic Studies,19811993; Cambrian Medieval CelticStudies, 1993
 • CMOC2Dafydd Johnston (gol.), Canu Maswedd yr Oesoedd Canol (ailarg., Pen-y-bont ar Ogwr, 1998)
 • CO3 Rachel Bromwich a D. Simon Evans(goln.) gyda chymorth D.H. Evans Culhwchac Olwen (Caerdydd, 1997)
 • CPRCalendar of Patent Rolls preserved in the Record Office (London, 18911986)
 • CSTBP.J.Donovan (gol.), Cywyddau Serch y Tri Bedo(Caerdydd, 1982)
 • CTIfor Williams (gol.), Canu Taliesin (Caerdydd, 1960)
 • CTCCatrin T. Beynon Davies, `Cerddir TaiCrefydd (M.A. Cymru [Bangor], 1973)
 • CyY Cymmrodor, The Magazine of the HonourableSociety of Cymmrodorion, 18771951
 • CylchgCHSFeirCylchgrawn Cymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirion (n)ydd, 1949
 • CylchgHCCylchgrawnHanes Cymru, 1960
 • Cylchg LlGC Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru,1939
 • ChOIfor Williams (gol.), Chwedleu Odo (Wrecsam, 1926)
 • 1 Chronicles The First Book of the Chronicles in the Old Testament
 • 2 Chronicles The Second Book of the Chronicles in the Old Testament
 • Datguddiad`Datguddiad Ioan' yn y Testament Newydd
 • DBHenry Lewis a P. Diverres (goln.), Delwy Byd (Caerdydd, 1928)
 • DEThomas Roberts (gol.), Gwaith Dafydd ab Edmwnd (Bangor, 1914)
 • DGAHelenFulton (ed.), Selections from the Dafyddap Gwilym Apocrypha (Llandysul, 1996)
 • DGG Ifor Williams a TRoberts (goln.), Cywyddau Dafydd ap Gwilym ai Gyfoeswyr (Bangor, 1914)
 • DGG2Ifor Williams a T. Roberts (goln.), Cywyddau Dafydd ap Gwilym a'i Gyfoeswyr(ail arg., Caerdydd, 1935)
 • DG.netDafydd ap Gwilym.net <http://www.dafyddapgwilym.net>
 • DNThomasRoberts and Ifor Williams (eds.), ThePoetical Works of Dafydd Nanmor (Cardi and London, 1923)
 • DNB2H.C.G. Matthew and B. Harrison (eds.), Oxford Dictionary of National Biography (Oxford, 2004)
 • DNBOnlineOxford Dictionary of National Biography <http://www.oxforddnb.com/>
 • DWBWelsh Biography Online
 • <http://yba.llgc.org.uk/en/index.html>
 • DWHMichael Powell Siddons, The Development of Welsh Heraldry (3vols., Aberystwyth, 19913)
 • L.Dwnn: HVS.R. Meyrick (ed.), Heraldic Visitations of Wales (Llandovery,1846)
 • EANCR.J. Thomas, Enwau Afodyn a Nentydd Cymru Caerdydd, 1938)
 • EEWT.H. Parry-Williams, The English Element in Welsh (Londons, 1923)
 • tudesÉtudes celtiques, 1936
 • EVWM.E. Griths, Early Vaticination in Welsh with English Parallels (Cardi, 1937)
 • EWGTP.C. Bartrum (ed.), Early Welsh Genealogical Tracts (Cardiff, 1966)
 • GJ. Lloyd-Jones (gol.), Geirfa Barddoniaeth Gynnar Gymraeg(Caerdydd, 1931-63)
 • GazMFEWGazetter of Markets and fairs in England and Wales to 1516 <http://www.history.ac.uk/cmh/gaz/gazweb2.html>
 • GBDdGwaith Bleddyn Ddu, gol. R. Iestyn Daniel (Aberystwyth, 1994)
 • GBFRhian M. Andrews et al. (goln.), Gwaith Bleddyn Fardd a Beirdd Eraill AilHanner y Drydedd Ganrif ar Ddeg (Caerdydd, 1996)
 • GCR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Casnodyn (Aberystwyth, 1999)
 • GCBMiNerys Ann Jones ac Ann Parry Owen (goln.), Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr,i (Caerdydd, 1991)
 • GCBMiiNerys Ann Jones ac Ann Parry Owen (goln.), Gwaith Cynddelw Brydydd Mawr,ii (Caerdydd, 1995)
 • GDBN.G. Costigan (Bosco) et al. (goln.), Gwaith Dafydd Benfras ac Eraill o FeirddHanner Cyntaf y Drydedd Ganrif ar Ddeg (Caerdydd, 1995)
 • GDCR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Dafydd y Coed a beirdd eraill o LyfrCoch Hergest (Aberystwyth, 2002)
 • GDEpOwen Thomas (gol.), Gwaith Dafydd Epynt (Aberystwyth, 2002)
 • GDG Thomas Parry (gol.), Gwaith Dafydd ap Gwilym(Caerdydd, 1952)
 • GDG3 Thomas Parry (gol.), Gwaith Dafydd ap Gwilym (trydydd arg., Caerdydd, 1979)
 • GDGorErwain H. Rheinallt (gol.), Gwaith Dafydd Gorlech (Aberystwyth,1997)
 • GDIDA.Eleri Davies (gol.), Gwaith Deio ab Ieuan Du a Gwilym ab Ieuan Hen (Caerdydd, 1992)
 • GDLlW. Leslie Richards (gol.), Gwaith Dafydd Llwyd o Fathafarn(Caerdydd, 1964)
 • Genesis`Llyfr Genesis' yn yr Hen Destament
 • GenesisThe Book of Genesis in the Old Testament
 • GEOR. Geraint Gruydd a Rhiannon Ifans(goln.), Gwaith Einion Oeiriad a Dafydd Ddu o Hiraddug, gol. (Aberystwyth, 1997)
 • GGDTN.G. Costigan (Bosco) et al. (goln.), Gwaith Gruudd ap Dafydd ap Tudur, Gwilym Ddu o Arfon, Trahaearn Brydydd Mawr ac Iorwerth Beli (Aberystwyth, 1995)
 • GGHD.J. Bowen (gol.), Gwaith Gruudd Hiraethog (Caerdydd, 1990)
 • GGGrBarry J. Lewis ac Eurig Salisbury (goln.), Gwaith Gruffudd Gryg(Aberystwyth 2010)
 • GGlJ. Llywelyn Williams ac Ifor Williams (goln.), Gwaith Gutor Glyn (Caerdydd, 1939)
 • GGl2 J. Llywelyn Williams ac Ifor Williams(goln.), Gwaith Guto'r Glyn (ail arg., Caerdydd, 1961)
 • GGLlRhiannon Ifans (gol.), Gwaith Gruudd Llwyd ar Llygliwiaid Eraill(Aberystwyth, 2000)
 • GGMDiBarry J. Lewis (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, i, Canu i deulu Penmynydd (Aberystwyth, 2003)
 • GGMD iiBarry J. Lewis (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, ii, Canu Crefyddol (Aberystwyth, 2005)
 • GGMDiiiAnn Parry Owen (gol.), Gwaith Gruudd ap Maredudd ap Dafydd, iii, Canu Amrywiol (Aberystwyth, 2007)
 • GGrGRhiannon Ifans, Ann Parry Owen,W. Dyfed Rowlands ac Erwain H. Rheinallt (goln.), Gwaith Gronw Gyriog, Iorwerth ab y Cyriog, Mab Clochyddyn, Gruudd ap Tudur Goch ac Ithel Ddu (Aberystwyth, 1997)
 • GHCIslwyn Jones (gol.), Gwaith Hywel Cilan (Caerdydd, 1963)
 • GHCEMHuw Ceiriog Jones (gol.), Gwaith Huw Ceiriog ac Edward Maelor(Caerdydd, 1990)
 • GHDA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Huw ap Dafyddap Llywelyn ap Madog (Aberystwyth, 1995)
 • GHSDylanFoster Evans (gol.), Gwaith Hywel Swrdwala'i deulu (Aberystwyth, 2000)
 • GIBHGwaithIeuan Brydydd Hir (gol.), M. Paul Bryant-Quinn (Aberystwyth, 2000)
 • GIFHowell L. Jones ac E.I. Rowlands(gol.), Gwaith Iorwerth Fynglwyd(Caerdydd, 1975)
 • GIGD.R. Johnston (gol.), Gwaith Iolo Goch (Caerdydd, 1988)
 • GILlFM. Paul Bryant-Quinn (gol.), Gwaith Ieuan ap Llywelyn Fychan, Ieuan Llwyd Brydydd a Lewys Aled (Aberystwyth, 2003)
 • GIRhR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Ieuan ap Rhydderch (Aberystwyth,2003)
 • GLDA. Cynfael Lake (gol.), Gwaith Lewys Daron (Caerdydd, 1994)
 • GLGCDafydd Johnston (gol.), Gwaith Lewys Glyn Cothi (Caerdydd,1995)
 • GLMEurys I. Rowlands, Gwaith Lewys Mn (Caerdydd, 1975)
 • GLMorgA. CynfaelLake (gol.), Gwaith Lewys Morgannwg (dwy gyfrol, Aberystwyth, 2004)
 • GLlR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Llawdden (Aberystwyth, 2006)
 • GLlBHAnn Parry Owen a Dylan Foster Evans(gol.), Gwaith Llywelyn Brydydd Hoddnant, Dafydd ap Gwilym, Hillyn ac eraill (Aberystwyth, 1996)
 • GLlFKathleen Anne Bramley et al. (gol.), Gwaith Llywelyn Fardd I ac Eraill o Feirdd y Ddeuddegfed Ganrif (Caerdydd, 1994)
 • GLlGDafydd Johnston (gol.), Gwaith Llywelyn Goch ap Meurig Hen(Aberystwyth, 1998)
 • GLlLlElin M. Jones (gol.), Gwaith Llywarch ap Llywelyn `Prydydd y Moch' (Caerdydd, 1989)
 • GMBJ.E. Caerwyn Williams et al. (gol.), Gwaith Meilyr Brydydd a'i Ddisgynyddion (Caerdydd, 1994)
 • GMBrA. Cynfael Lake (gol.), Gwaith Mathau Brwmld (Aberystwyth,2002)
 • GMDHuw Meirion Edwards (gol.), Gwaith Madog Dwygraig (Aberystwyth,2006)
 • GMRhEnid Roberts (gol.), Gwaith Mareduddap Rhys ai Gyfoedion (Aberystwyth, 2003)
 • GMWD. Simon Evans, A Grammar of Middle Welsh (Dublin, 1964)
 • GMWLTimothy Lewis, A Glossary of Mediaeval Welsh Law (Manchester,1913)
 • GOE. Bachellery (d.), Loeuvre potique de Gutun Owain(Paris, 19501)
 • GOLlMEurys Rolant (gol.), Gwaith Owain ap Llywelyn ab y Moel(Caerdydd, 1984)
 • GP G.J. Williams ac E.J. Jones (gol.), Gramadegaur Penceirddiaid (Caerdydd,1934)
 • GPBHuw Meirion Edwards (gol.), Gwaith Prydydd Breuan, Rhys ap Dafydd ab Einion, Hywel Ystorm, a cherddi dychan dienw o Lyfr Coch Hergest (Aberystwyth,2000)
 • GPCGeiriadur Prifysgol Cymru (Caerdydd, 1950)
 • GPC2Geiriadur Prifysgol Cymru (ail argraad, Caerdydd, 2003)
 • GPhEM.Paul Bryant-Quinn (gol.), Gwaith Syr Phylib Emlyn, Syr Lewys Meudwy a Mastr Harri ap Hywel (Aberystwyth, 2001)
 • GRhBEurys I. Rowlands (gol.), Gwaith Rhys Brydydd a Rhisiart ap Rhys (Caerdydd,1976)
 • GRhGEDylan Foster Evans (gol.), Gwaith Rhys Goch Eryri (Aberystwyth, 2007)
 • GSCA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Sin Ceri (Aberystwyth, 1996)
 • GSCyfR. Iestyn Daniel (gol.), Gwaith Dafydd Bach ap Madog Wladaidd 'Sypyn Cyfeiliog a Llywelyn ab y Moel (Aberystwyth, 1998)
 • GSDTRhiannon Ifans (gol.), Gwaith Syr Dafydd Trefor (Aberystwyth, 2005)
 • GSHA.Cynfael Lake (gol.), Gwaith Sin ap Hywel (Aberystwyth, 1999)
 • GSRhNerys Ann Jones ac Erwain Haf Rheinallt(gol.), Gwaith Sefnyn, Rhisierdyn,Gruudd Fychan ap Gruudd ab Ednyfed a Llywarch Bentwrch (Aberystwyth,1995)
 • GSTEnid Roberts (gol.), Gwaith Sin Tudur (2 gyf., Caerdydd,1980)
 • GTPThomas Roberts (gol.), Gwaith Tudur Penllyn ac Ieuan ap TudurPenllyn, gol. (Caerdydd, 1958)
 • GwynLlawysgrif yng nghasgliad J. Gwyneddon Davies, yn Llyfrgell Prifysgol Cymru, Bangor
 • GyBDafydd Johnston (gol.), Galar y Beirdd: Marwnadau Plant/Poets'Grief: Medieval Welsh Elegies for Children (Caerdydd, 1993)
 • HCLlLeslie Harries (gol.), Gwaith Huw Cae Llwyd ac Eraill(Caerdydd, 1953)
 • HPEHistoriaPeredur vab Efrawc, gol. Glenys Witchard Goetinck (Caerdydd, 1976)
 • HPFJ.Y.W. Lloyd, The History of Powys Fadog, (6 vols., London, 18817)
 • IDIfor Williams (gol.), Casgliad o Waith Ieuan Deulwyn (Bangor,1909)
 • IGEHenry Lewis, Thomas Roberts ac IforWilliams (gol.), Cywyddau Iolo Goch acEraill (Bangor, 1925)
 • IGE2Henry Lewis, Thomas Roberts ac IforWilliams (gol.), Cywyddau Iolo Goch acEraill (ail arg., Caerdydd, 1937)
 • IGPDafydd Johnston (ed.), Iolo Goch: Poems (Llandysul, 1993)
 • Ioan`Yr Efengyl yn l Sant Ioan' yn y Testament Newydd
 • JMHRSJournalof the Merioneth Historical and Record Society, 1949
 • JohnThe Gospel according to John in theNew Testament
 • JudgesThe Book of Judges in the Old Testament
 • KAA 2Patricia Williams (gol.), Kedymdeithyas Amlyn ac Amic (Caerdydd,1982)
 • 1 KingsThe First Book of the Kings in the Old Testament
 • 2 KingsThe Second Book of the Kings in the Old Testament
 • LBSS. Baring-Gould and J. Fisher, The Lives of the British Saints (4vols., London, 190713)
 • Luc`Yr Efengyl yn l Sant Luc' yn yTestament Newydd
 • LukeThe Gospel according to Luke in theNew Testament
 • LlAJ. Morris Jones and John Rhŷs (eds.), The Elucidarium from Llyvyr Agkyr Llandewivrevi (Oxford, 1894)
 • LlBS.J. Williams a J.E. Powell (gol.), Cyfreithiau Hywel Dda yn l Llyfr Blegywryd(Caerdydd, 1942)
 • LlCyLlnCymru, 1950
 • LlGCLlawysgrif yng nghasgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the collection of theNational Library of Wales, Aberystwyth
 • LlIAled Rhys Wiliam (ed.), Llyfr Iorwerth (Cardi, 1960)
 • LlstLlawysgrif yng nghasgliad Llanstephan, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Llanstephan collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • Marc`Yr Efengyl yn l Sant Marc' yn y Testament Newydd
 • MarkThe Gospel according to Mark in the New Testament
 • Mathew`Yr Efengyl yn l Sant Mathew' yn y Testament Newydd
 • MatthewThe Gospel according to Matthew in the New Testament
 • MCFY Mynegai i Farddoniaeth Gymraeg y Llawysgrifau / The Index to Welsh Poetry inManuscript
 • <http://maldwyn.llgc.org.uk>
 • MEDMiddle English Dictionary (Michigan, 1963)
 • MonWMonastic Wales <http://www.monasticwales.org>
 • MontCollCollections Historical and Archaeological... by the Powysland Club, 1868
 • MosLlawysgrif yng nghasgliad Mostyn, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Mostyn collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • MWMDaniel Huws, Medieval Welsh Manuscripts (Cardiand Aberystwyth, 2000)
 • NCENewCatholic Encyclopaedia (New York, 1967-79)
 • NCLWMeic Stephens (ed.), The New Companion to the Literature of Wales(Cardiff, 1998)
 • NLWJNational Library of Wales Journal, 1939
 • OBWVThomasParry (ed.), The Oxford Book of Welsh Verse (Oxford, 1976)
 • OCD3Simon Hornblower and Antony Spawforth(eds.), The Oxford Classical Dictionary(third ed., Oxford, 1996)
 • ODCC3F.L. Cross and E.A. Livingstone (eds.), The Oxford Dictionary of the Christian Church (third ed., Oxford, 1967, revised 2005)
 • OED2The Oxford English Dictionary (second ed., Oxford, 1989)
 • OED OnlineThe Oxford English Dictionary
 • <http://www.oed.com>
 • PACFJ.E. Griffith, Pedigrees of Anglesey and Carnarvonshire Families (Bangor, 1914)
 • PenLlawysgrif yng nghasgliad Peniarth, ynLlyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Peniarth collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • Peniarth49E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (gol.), Peniarth 49 (Caerdydd, 1929)
 • Peniarth67E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (ed.), Peniarth 67 (Cardiff, 1918)
 • Peniarth76E. Stanton Roberts a W.J. Gruffydd (gol.), Peniarth 76 (Caerdydd, 1927)
 • PKM Ifor Williams (gol.), Pedeir Keinc y Mabinogi (Caerdydd, 1930)
 • PsalsmThe Psalms in the Old Testament
 • RBJohn Rhs and J. Gwenogvryn Evans(eds.), The Text of the Bruts from the Red Book of Hergest (Oxford, 1890)
 • RCAHM (Anglesey)An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Anglesey (London, 1937)
 • RCAHM (Caernarvonshire) An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Caernarvonshire (3 vols.,London, 1956, 1960, 1964)
 • RCAHM (Flint)An Inventory of the Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire, Vol II: County of Flint (London, 1912)
 • RCAHM (Merionethshire) An Inventory of Ancient Monuments in Wales and Monmouthshire: Merionethshire (London, 1921)
 • RepWMDaniel Huws, Repertory of Welsh Manuscripts (iw gyhoeddi)
 • RevelationThe Revelation to John in the New Testament
 • RMJohn Rhs and J. Gwenogvryn Evans(eds.), The Text of the Mabinogion from the Red Book of Hergest(Oxford, 1887)
 • RWMJ. Gwenogvryn Evans (ed.), Report on Manuscripts in the Welsh Language(London, 18981910)
 • SalmauLlyfr y Salmau yn yr Hen Destament
 • SCStudiaCeltica, 1966
 • SoldierLMEThe Soldier in later Medieval England
 • <http://www.medievalsoldier.org>
 • StoweLlawysgrif o gasgliad Stowe yn yLlyfrgell Brydeinig
 • TAT. Gwynn Jones (gol.), Gwaith Tudur Aled (Caerdydd, 1926)
 • TCT.J.Morgan, Y Treigladau au Cystrawen (Caerdydd,1952)
 • TCHSTransactionsof the Caernarvonshire Historical Society, 1939
 • TCHSDdTrafodionCymdeithas Hanes Sir Ddinbych, 1952
 • TCHSGTrafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon,1939
 • TDHSTransactionsof the Denbighshire Historical Society, 1952
 • THSCTheTransactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, 1892/3
 • TLlMG.J. Williams, Traddodiad Llenyddol Morgannwg (Caerdydd, 1948)
 • TYP3Rachel Bromwich (ed.), Trioedd Ynys Prydein: The Triads of the Island of Britain (third ed., Cardi, 2006)
 • WATU Melville Richards, Welsh Administrative and TerritorialUnits (Cardi, 1969)
 • WBOnlineWelsh Biography Online <http://yba.llgc.org.uk/en/index.html>
 • WCDP.C. Bartrum, A Welsh Classical Dictionary: People in History and Legend up to about A.D. 1000 (Aberystwyth, 1993)
 • WGJ. Morris Jones, A Welsh Grammar (Oxford, 1913)
 • WG1P.C.Bartrum, Welsh Genealogies AD 300-1400 (Cardiff, 1974)
 • WG2P.C. Bartrum, Welsh Genealogies AD 1400-1500 (Aberystwyth, 1983)
 • WHRThe Welsh History Review, 1960-
 • WMJ. Gwenogvryn Evans (ed.), The White Book Mabinogion (Pwllheli,1907; adargraffiad, Caerdydd, 1973)
 • WyLlawysgrif yng nghasgliad Wynnstay, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth / A manuscript in the Wynnstay collection at the National Library of Wales, Aberystwyth
 • YBJ.E. Caerwyn Williams (gol.), Ysgrifau Beirniadol, (Dinbych, 1965 )
 • YBHMorgan Watkin (gol.),Ystorya Bown de Hamtwn, (Caerdydd, 1958)
 • YCM2Stephen J. Williams (gol.), Ystorya de Carolo Magno (ail arg.,Caerdydd, 1968)
 • YER. Iestyn Daniel (gol.), Ymborth yr Enaid (Caerdydd, 1995)
 • YEPWCGruffydd Aled Williams (gol.), Ymryson Edmwnd Prys a Wiliam Cynwal (Caerdydd, 1986)
 • YGIVGwilymLloyd Edwards (gol.), Ystorya Gwlat Ieuan Vendigeit (Caerdydd, 1999)
 • YMThA.O.H. Jarman (gol.), Ymddiddan Myrddin a Thaliesin (Caerdydd, 1951)