Chwilio uwch
 

Rhestr o Deitlau

Defnyddiwch y blwch isod i ddod o hyd i deitlau cerddi. Teipiwch o leiaf tair llythyren o unrhyw le yn y teitl.


1 - Moliant i Syr Rhisiart Gethin ap Rhys Gethin o Fuellt, capten Mantes yn Ffrainc
2 - Dathlu rhyddid Syr Rhisiart Gethin ap Rhys Gethin o Fuellt, capten Mantes yn Ffrainc
3 - Moliant i Fathau Goch o Faelor
4 - Brwydr y beirdd yn erbyn gwin Tomas ap Watgyn o Landdewi Rhydderch
5 - Salwch yr Abad Rhys ap Dafydd o Ystrad-fflur
6 - Cwyn am absenoldeb yr Abad Rhys ap Dafydd o Ystrad-fflur
7 - Moliant i'r Abad Rhys ap Dafydd o Ystrad-fflur
8 - Awdl foliant i'r Abad Rhys ap Dafydd o Ystrad-fflur
9 - Marwnad yr Abad Rhys ap Dafydd o Ystrad-fflur
10 - Moliant i Hywel ap Llywelyn Fychan o Lyn Aeron
11 - Moliant i Rys ap Dafydd o Uwch Aeron
12 - Awdl foliant i Ddafydd ap Tomas o Flaen-tren
13 - Moliant i Ddafydd ap Tomas o Flaen-tren
14 - Moliant i Syr Rhys ap Tomas o Abermarlais
15 - Moliant i Rys ap Siancyn o Lyn-nedd
16 - Moliant i Syr Wiliam, offeiriad Merthyr Tudful
17 - Moliant i Ddafydd Mathau o Landaf
18a - Hywel Dafi yn cyhuddo Guto'r Glyn o ganu celwydd o flaen Morgan ap Rhosier o Wynllŵg
18 - Ateb cyhuddiad Hywel Dafi ei fod yn wenieithiwr
19 - Moliant i Syr Wiliam ap Tomas o Raglan
20a - Ateb Hywel Dafi
20 - Ymryson Guto'r Glyn a Hywel Dafi yn llys Syr Wiliam Herbert
21 - Moliant i Wiliam Herbert o Raglan, iarll cyntaf Penfro, ar ôl cipio castell Harlech, 1468
22 - Moliant i Golbrwg, cartref Syr Rhisiart Herbert
23 - Moliant i Wiliam Herbert o Raglan, iarll cyntaf Penfro
24 - Marwnad Wiliam Herbert o Raglan, iarll cyntaf Penfro
25 - Annog Wiliam Herbert, ail iarll Penfro, i ddial ei dad
26 - Cysuro Ann Herbert, iarlles Penfro, ar ôl marwolaeth ei gŵr
27 - Moliant i Syr Water Herbert
28 - Moliant i Wiliam Herbert o Benfro a Llanfihangel Troddi
29 - Annog Edward IV i adfer trefn yng Nghymru
30 - Moliant i Phylib ap Gwilym Llwyd o Drefgwnter
31 - Moliant i Siancyn Hafart o Aberhonddu
32 - Ymweld â Harri Gruffudd o'r Cwrtnewydd
33 - Moliant i wallt du Harri Gruffudd o'r Cwrtnewydd
34 - Ymrafael Harri Gruffudd o'r Cwrtnewydd ac Ieuan Gethin am serch Gwladus o Lyn-nedd
35 - Cybydd-dod Harri Gruffudd o'r Cwrtnewydd
36 - Marwnad Harri Gruffudd o'r Cwrtnewydd
37 - Moliant i Ddafydd Llwyd ap Dafydd o'r Drenewydd
38 - Moliant i'r Faenor, cartref Edward ap Hywel a Gwenllïan ferch Rhys
39 - Gofyn march gan Faredudd ab Ifan Fychan o Gedewain ar ran Rheinallt ap Rhys Gruffudd
40 - Marwnad Hywel ab Owain o Lanbryn-mair
41 - Moliant i law arian Siôn Dafi
42 - Marwnad Einion ap Gruffudd o Lechwedd Ystrad
43 - Awdl foliant i Syr Bened, person Corwen
44a - Ymateb Tudur Penllyn i Guto'r Glyn a'i gyngor i Syr Bened
44 - Porthmona
45 - Ymateb Guto'r Glyn i Dudur Penllyn
46a - Dychan gan Ieuan ap Tudur Penllyn i Dudur Penllyn
46b - Ateb Tudur Penllyn i'r beirdd a'i testuniodd
46 - Ymateb Guto'r Glyn i Ieuan ap Tudur Penllyn
47 - Marwnad Syr Bened, person Corwen
48 - Moliant i Ieuan ab Einion ac Angharad ferch Dafydd o'r Cryniarth a'u hwyth plentyn
49 - Moliant i Feurig Fychan ap Hywel Selau o Nannau, ei wraig Angharad ferch Dafydd, eu mab Dafydd a'i wraig yntau Elen ferch Hywel
50 - Marwnad Meurig Fychan ap Hywel Selau a'i wraig Angharad ferch Dafydd o Nannau
51 - Diolch i Ddafydd ap Meurig Fychan ac Elen ferch Hywel o Nannau am farch
52 - Marwnad Gruffudd Fychan ap Gruffudd o Gorsygedol
53 - Gofyn ffaling gan Elen ferch Robert Pilstwn o'r Llannerch
54 - Englynion marwnad Dafydd Nanmor ac Ieuan Deulwyn
55 - Moliant i Wiliam ap Gruffudd o Gochwillan
56 -Moliant i Wiliam Fychan ap Gwilym o'r Penrhyn
57 - Moliant i Wiliam Fychan ap Gwilym o'r Penrhyn a thair ardal ei awdurdod
58 - Diolch i Risiart Cyffin ab Ieuan Llwyd, deon Bangor, am bwrs
59 - Diolch i Risiart Cyffin ab Ieuan Llwyd, deon Bangor, am baderau
60 - Gofyn gwalch gan Huw Bwlclai ap Wiliam Bwlclai o Fiwmares ar ran Rhisiart Cyffin ab Ieuan Llwyd, deon Bangor
61 -Gofyn teils gan Risiart Cyffin ab Ieuan Llwyd, deon Bangor, ar ran Syr Gruffudd ab Einion o Henllan
62 - Moliant i Ddafydd ap Gwilym o Lwydiarth
63 - Moliant i bum mab Llywelyn ap Hwlcyn o Fôn
64 - Moliant i Huw Lewys ap Llywelyn o Brysaeddfed pan fu bron â boddi
65a - Dychan gan Lywelyn ap Gutun i Guto'r Glyn pan haerwyd ei foddi
65 - Ateb i ddychan Llywelyn ap Gutun
66 - Dychan i Ddafydd ab Edmwnd
67 - Dychan i Ddafydd ab Edmwnd
68a - Dychan i geilliau Guto'r Glyn gan Ddafydd ab Edmwnd
68b - Dychan gan Ddafydd ab Edmwnd i Guto'r Glyn
68 - Dychan i gal Dafydd ab Edmwnd
69 - Ymbil â'r Grog yng Nghaer ar ran Dafydd ab Ieuan
70 - Moliant i Syr Hywel ap Dai o Laneurgain
71 - Moliant i Domas Salbri ap Harri Salbri o Leweni a'i dylwyth
72 - Marwnad Siôn ap Madog Pilstwn o Hafod-y-wern
73 - Gofyn saeled gan Wiliam Rodn ap Richard Rodn o Holt ar ran Dafydd Bromffild o Fers
74 - Moliant i Rosier ap Siôn Pilstwn o Emral
75 - Moliant i Siôn Hanmer ap Siôn Hanmer o Halchdyn a'r Llai
76 - Gofyn cyllell hela gan Rruffudd ap Rhys o Iâl ar ran Siôn Hanmer ap Siôn Hanmer o Halchdyn a'r Llai
77 - Moliant i'r Abad Tomas o Amwythig
78 - Moliant i Siôn Talbod, trydydd iarll Amwythig
79 - Moliant i Syr Rosier Cinast ap Gruffudd o'r Cnwcin
80 - Moliant i Syr Siôn Bwrch ap Huw Bwrch o'r Drefrudd
81 - Diolch i Siân Bwrch ferch William Clopton o'r Drefrudd am ei gofal
82 - Marwnad Llywelyn ab y Moel
83 - Moliant i Ruffudd Fychan ap Gruffudd Deuddwr o'r Collfryn
84 - Moliant i Syr Siôn Mechain, person Llandrinio
85 - Moliant i dŷ newydd Syr Siôn Mechain, person Llandrinio
86 - Moliant i Ddafydd Llwyd ap Gruffudd o Abertanad
87 - Diolch i Gatrin ferch Maredudd o Abertanad a'i gŵr, Dafydd Llwyd ap Gruffudd, am bwrs
88 - Marwnad Gweurful ferch Madog o Abertanad
89 - Marwnad Dafydd Llwyd ap Gruffudd o Abertanad
90 - Ar achlysur ailadeiladu tŷ Hywel ab Ieuan Fychan ym Moeliwrch
91 - Moliant i Hywel ab Ieuan Fychan o Foeliwrch
92 - I iacháu glin Hywel ab Ieuan Fychan o Foeliwrch
93 - Englynion ymryson rhwng Ieuan ap Gruffudd Leiaf a Guto'r Glyn
94 - Moliant i Ddafydd Cyffin ab Iolyn o Langedwyn
95 - Moliant i Faredudd ap Hywel o Groesoswallt
96 - Moliant i Sieffrai Cyffin ap Morus o Groesoswallt
97 - Moliant i Sieffrai Cyffin ap Morus o Groesoswallt a'i wraig, Siân ferch Lawrence Stanstry
98 - Gofyn brigawn gan Sieffrai Cyffin ap Morus o Groesoswallt ar ran Dafydd Llwyd ap Gruffudd o Abertanad
99 - Gofyn corn hela gan Sieffrai Cyffin ap Morus o Groesoswallt ar ran Siôn Eutun ap Siâms Eutun o Barc Eutun
100 - Gofyn dau filgi gan Robert ab Ieuan Fychan o Goetmor ar ran Sieffrai Cyffin ap Morus o Groesoswallt
101a - Dychan gan Syr Rhys i Guto'r Glyn ac yntau gartref yn glaf y Nadolig
101 - Ateb i ddychan Syr Rhys
102 - Moliant i Groesoswallt
103 - Moliant i feibion Edward ap Dafydd o Fryncunallt
104 - Marwnad Edward ap Dafydd o Fryncunallt
105 - Marwnad Robert Trefor ab Edward o Fryncunallt
106 - I gymodi ag Ieuan Fychan ab Ieuan o Bengwern
107 - Moliant i Siôn Edward o Blasnewydd a'i wraig, Gwenhwyfar ferch Elis Eutun
108 - Gofyn wyth ych ar ran Rhisiart Cyffin ab Ieuan Llwyd, deon Bangor
109 - Diolch i'r Abad Dafydd ab Ieuan o Lyn-y-groes a Rhisiart Cyffin ab Ieuan Llwyd, deon Bangor, am wella briw
110 - Diolch i'r Abad Dafydd ab Ieuan o Lyn-y-groes am fwcled
111 - Awdl foliant i'r Abad Dafydd ab Ieuan o Lyn-y-groes
112 - Moliant i'r Abad Dafydd ab Ieuan o Lyn-y-groes
113 - Awdl foliant i'r Abad Dafydd ab Ieuan o Lyn-y-groes
114 - Gofyn i Drahaearn ab Ieuan o Ben-rhos am gael benthyg Llyfr y Greal ar ran Abad Dafydd ab Ieuan o Lyn-y-groes
115 - Moliant i'r Abad Dafydd ab Owain o Ystrad Marchell
116 - Guto'r Glyn yn amddiffyn ei le yng Nglyn-y-groes
117 - Moliant i'r Abad Dafydd ab Ieuan o Lyn-y-groes
118 - Myfyrdod diwedd oes
119 - Ei englyn olaf
120 - Cowydd gan Guto Powys i ofyn llurig gan Siôn Abral o'r Gilwch, swydd Henffordd
121 - Gosteg o englynion ansicr eu hawduraeth ynghylch dagr a roddodd Tudur Aled i Hywel Grythor
122 - Gosteg o englynion ansicr eu hawduraeth i annog Rhys Grythor i ofyn ffaling gan yr Abad Dafydd o Faenan
123 - Englyn ansicr ei awduraeth i was y bardd a oedd yn rhincian dannedd yn ei gwsg
124 - Englyn ansicr ei awduraeth i rywun a rechodd
125 - Marwnad ddienw i Syr Wiliam ap Tomas o Raglan
126 - Marwnad Guto'r Glyn gan Gutun Owain