Chwilio uwch
 


Gwynllŵg, cantref rhwng afon Rhymni ac afon Wysg yn ne-ddwyrain Cymru, ond yn fwy penodol am yr iseldir o gwmpas Casnewydd

Ffurfiau: Gwaun Llŵg, Gwenllwg
Cyfeiriadau: 114.15n 18a.20n